Audiometar/timpanometar Viola

 • Viola je kombinirana jedinica koja integrira analizator srednjeg uha koji nudi ultrabrzu i pouzdanu timpanometriju i testove refleksa s dijagnostičkim audiometrom sposobnim za provođenje ispitivanja praga i govora u AC i BC.
 • Viola ima vrlo malu površinu, samo 2 kg težine koja omogućuje nošenje cijele dijagnostičke stanice u malom koferu. Viola je dostupna u dva modela: Basic i Plus.

MODEL BASIC

 • Automatska timpanometrija
 • Automatski pragovi akustičnog refleksa: Da (Ipsi/Contra)
 • Test refleksa s fiksnim intenzitetom: Da (Ipsi/Contra)
 • Test refleksa s povećanjem intenziteta: Da (Ipsi/Contra)
 • Brzi testovi (timp. + testovi refleksa): Da (2 testa)
 • Slabljenje akustičnog refleksa: Ne
 • Audiometrija čistog tona: Da
 • Audiometrija govora: Ne

MODEL PLUS

 • Automatska timpanometrija: Da
 • Automatski prag akustičnog refleksa: Da (Ipsi/Contra)
 • Test refleksa s fiksnim intenzitetom: Da (Ipsi/Contra)
 • Test refleksa s povećanjem intenziteta: Da (Ipsi/Contra)
 • Brzi testovi (timp. + testovi refleksa): Da (2 testa)
 • Slabljenje akustičnog refleksa: Da (Ipsi/Contra)
 • Audiometrija čistog tona: Da
 • Audiometrija govora: Da

Pošalji upit za proizvod

  Opis

  Opis

  • DOSTUPNI TESTOVI
   Timpanometrija (automatska)
   Prag akustičnog refleksa (automatski)
   2 automatske testne sekvence (timpanometrija + test refleksa)
   Audiometrija čistog tonaSamo Viola Plus:
   Propadanje akustičnog refleksa
   Audiometrija govora
   QuickSIN® test (opcionalno)
  • TON SONDE 226 Hz @ 85 dB SPL
  •  KOMPL. RASPON 0,2 ÷ 8,0 ml (@ 226 Hz)
  • TLAČNI SUSTAV Rotacijska pumpa s beskonačnim protokom

  TIMPANOMETRIJA

  • RASPON TLAKA Od -600 do +400 daPa
  • SIGURNOSNE GRANICE -800 daPa i +600 daPa
  • PRESS. PROMJENA 50, 100, 200, 300 daPa/sek, AUTO (100 – 300 daPa/sek)
  • VRSTA ISPITIVANJA Automatska timpanometrija

  AKUSTIČNI REFLEKSNI TEST

  • STIMULACIJA Ipsi i kontralateralna
  • DOSTUPNI TESTOVI Automatski prag, Fiksni intenzitet, Rastući intenzitet

  AKUSTIČNO REFLEKSNO SMANJENJE (SAMO VIOLA PLUS)

  • STIMULACIJA Ipsi i kontralateralna
  • TRAJANJE TESTA 10 s ili 20 s (po izboru)

  BRZI TESTOVI

  • AUTOMATSKI TESTOVI Quick A i B (slijed timpanometrije i refleksa)

  AUDIOMETRIJA

  • PODRAŽAJ Čist ton, cvrkutav ton
   Samo plus: EXT1, EXT2, MIC, interna flash memorija
  • MASKIRANJE NBN, WN, SN (samo Plus)
  • IZLAZ AC, BC i govor (samo Plus)
  • FREKV. RASPON 125-8000 Hz
  • MAKS. INTENZITET AC: 120 dB HL
   BC: 80 dB HL
  • TALK OVER Ugrađeni ili vanjski mikrofon
  • TALK BACK (SAMO PLUS MODEL) Ugrađeni zvučnik ili slušalice za monitor (uključene); uključen mikrofon za pacijenta