Lang Stereotest I

1.437,50 kn 190,79 

  • Stereotest I. služi za pojednostavljenje probira stereopsisa kod djece
  • Temelji se na principu nasumičnih točaka i na linijskim rasterima
Kategorija: