Regulator tlaka s koračnim regulatorom protoka (0 – 15 l/min)

Opis

Opis

• maksimalni ulazni tlak do 200 bara
• prikaz ulaznog tlaka na manometru
• izlazni tlak 5 ± 0.5 bar
• izlazna regulacija protoka podesiva u koracima:
– 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 l/min
• kompatibilno kisik (O2), zrak, CO2
• izbor ulaznog priključka: DIN 477, PIN-INDEX, SIST, BS341 (obavezatno navesti kod naručivanja regulatora tlaka)
• standard EN ISO 10524-1
• klasifikacija prema MDD 93/42: IIb